In het buitengebied zijn op een perceel van een boerderij twee nieuwe boerderijwoningen beoogd. De aanvraag hiervoor wordt in een 3D-beplantingsplan bij de gemeente ingediend.

 

Om in het buitengebied zo natuurlijk mogelijke overgang te laten bestaan wordt voor het plan een beplantingsplan gemaakt. Het beplantingsplan sluit

Lees meer…

Het plangebied bevindt zich in het buitengebied van Escharen. Een kronkelende weg zorgt voor de verbinding tussen Escharen en Nieuw-Gassel. Bijna direct hier aan grenst de boerderij-woning met daaromheen het perceel. De woning staat vrij dicht op de weg en staat wat verhoogd zoals een terp.

 

De begroeiing van omliggende percelen is vrij dicht op de weg zoals ook bij ons plangebied. Op enkele …

Lees meer…

Voor een particulier perceel is een landschappelijke inpassing vereist voor het realiseren van een bed en breakfast naast een eigen woonhuis.

 

Het plangebied grenst aan het industriegebied van Schaijk. Een kenmerkende weg loopt kronkelend door de landbouwgronden in…

Lees meer…

Voor de ruimtelijke ontwikkeling is het belangrijk om de ruimtelijke waarden mee te nemen en deze te versterken. Aan de hand van de voorgaande studie worden landschappelijke en/of cultuurhistorische waarden bestudeert zodat deze…

Lees meer…