LANDSCHAPPELIJKE INPASSING - BED & BREAKFAST

Voor een particulier perceel is een landschappelijke inpassing vereist voor het realiseren van een bed en breakfast naast een eigen woonhuis.

 

Het plangebied grenst aan het industriegebied van Schaijk. Een kenmerkende weg loopt kronkelend door de landbouwgronden in het buitengebied. Deze weg wordt door een bomenlaan begeleid en komt uit op de doorgaande weg tussen Schaijk en Reek. De bomenlaan is een kenmerkend landschappelijk element in deze situatie. De bomenlaan is een belangrijk uitgangspunt zijn om landschappelijke inpassing te kunnen realiseren.

 

Daarnaast is het gebied deels open en gesloten. De percelen met erven zijn omsloten door houtwallen en solitaire bomen. De landbouwgronden zijn open en grensen aan sloten of watergangen.

 

 

Landschapselementen passend in dit type landschap zijn:

 • bomenlanen
 • houtwallen
 • hoogstamboomgaarden
 • bosjes van solitaire bomen en onderbegroeiing
 • solitaire bomen en boomgroepen
 • hagen rondom boerderijen/woningen

 

 

Voor de ruimtelijke ontwikkeling is het belangrijk om de ruimtelijke waarden mee te nemen en deze te versterken. Aan de hand van de voorgaande studie worden landschappelijke en/of cultuurhistorische waarden bestudeert zodat deze meegenomen en bij de landschappelijke inpassing van het perceel worden betrokken.

Bij de inrichting van het plan kan er op een natuurlijke wijze een inpassing van het perceel tot het landschap plaatsvinden als er aan de volgende randvoorwaarden wordt voldaan.

 

 1. Zicht vanaf de boerderij
 2. Doortrekken bomenlaan
 3. Creëren boerderij-erf
 4. Randen van het perceel doortrekken met inheemse beplanting. Uit laten lopen, steeds opener richting het buitengebied.
 5. Publieken voedselbos of groententuin
 6. Open landschap
 7. Semi- omsloten landschap door houtwallen
 8. Natuurvijver met oeverbeplanting
 9. Solitairen
 10. Bloemrijk grasland
 11. Hoogstam fruit