LANDSCHAPPELIJKE INPASSING - SPLITSING WONING

Op het perceel aan de Graafschedijk vinden enkele veranderingen plaats. De grote schuur in het midden van het perceel wordt gesloopt en de schuur vooraan wordt gehalveerd. Daarnaast is de wens van de bewoners is de woning op te splitsen in tweeën zodat hun zoon in het voorhuis kan wonen. Het bakhuisje is een monument wat naast de woning bevindt.

 

Deze veranderingen vragen om een inpassingsplan waarbij de woning als geheel wordt gezien en op een natuurlijke manier in de omgeving zal passen.

Eerder heeft Brabants Landschap een beplantingsplan gerealiseerd op het terrein waardoor er nu rondom het perceel een natuurlijke afscheiding van inheemse beplanting aanwezig is.

In dit plan haken we hier dieper op in en vullen deze beplanting aan rondom de woning zodat het perceel een geheel wordt.

 

De wens van de eigenaren; een natuurlijke overgang naar, en zicht op de omliggende landschappelijke omgeving. Daarom wordt in dit document gekeken naar de opbouw van het landschap waarin het perceel zich bevindt en welke landschaps-typen/elementen er toegepast kunnen worden zodat landschappelijke inpassing op het terrein gerealiseerd kan worden.

 

 

Het plangebied bevindt zich in het buitengebied van Escharen. Een kronkelende weg zorgt voor de verbinding tussen Escharen en Nieuw-Gassel. Bijna direct hier aan grenst de boerderij-woning met daaromheen het perceel. De woning staat vrij dicht op de weg en staat wat verhoogd zoals een terp.

De begroeiing van omliggende percelen is vrij dicht op de weg zoals ook bij ons plangebied. Op enkele plekken vindt je open stukken met uitzichten over grasland.

 

Het gebied rondom het perceel is deels open en gesloten. De percelen met erven zijn omsloten door houtwallen en solitaire bomen. De landbouwgronden zijn open en grensen aan sloten of watergangen.

 

 

Landschapselementen passend in dit type landschap zijn:

  • houtwallen
  • hoogstamboomgaarden
  • bosjes van solitaire bomen en onderbegroeiing
  • solitaire bomen en boomgroepen
  • (beuken-)hagen rondom boerderijen/woningen

 

 

Het landschap waarin het plangebied is gelegen is te benoemen als oud bouwland. De begroeiing rondom de erven is kenmerkend voor oud bouwland, dit werd in de loop van tijd steeds meer vervangen door hagen en bomenlanen om de percelen te scheiden. Op historische kaarten is te zien dat er boomgaarden bij de woningen gesitueerd zijn.