LANDSCHAPPELIJKE INPASSING - LANDSCHAPSTUIN

 

Het plangebied is gelegen in de Peelhorst. Dit gebied is ontstaan door verschuivingen in het aardoppervlak. Door deze verschuivingen onstonden er verhogingen (horst) zoals je bijvoorbeeld kunt zien bij de peelrandbreuk in Uden.

 

Het gebied bevind zich in een peelontginningsgebied. DIt gebied kenmerkt zich sterk in een argrarisch karakter. Het landschap is rechtlijnig verkaveld waarbij woningen dicht op de weg zijn gesitueerd en een groot perceel erachter hebben liggen. Aan de randen van de percelen zijn haaks op de weg voornamelijk bomenlanen met daartussen open ruimtes die het landschappelijke beeld bepalen.

 

De erfopbouw bestaat uit een heldere indeling met de woning aan de voorzijde en het bedrijf aan de achterkant van het erf. De blok-vorm van het erf heeft aan de zijdes open tot dicht-aaneen-gesloten beplanting om achtergrond en afscheiding van het perceel te creëren.

 

Voor de ruimtelijke ontwikkeling is het belangrijk om de ruimtelijke waarden mee te nemen en deze te versterken. Aan de hand van de voorgaande studie worden landschappelijke en/of cultuurhistorische waarden bestudeert zodat deze meegenomen en bij de landschappelijke inpassing van het perceel worden betrokken.

Bij de inrichting van het plan kan er op een natuurlijke wijze een inpassing van het perceel tot het landschap plaatsvinden als er aan de volgende randvoorwaarden wordt voldaan.

 

  1. Zicht op de boerderij
  2. Zicht vanaf de boerderij
  3. Creëren boerderij-erf
  4. Randen van het perceel doortrekken met inheemse beplanting. Uit laten lopen, steeds opener richting het buitengebied.
  5. Voedselbos met voornamelijk inheemse bomen en heesters.
  6. Doortrekken bomenrij
  7. Bloemrijk grasland
  8. Boerderij tuin